Advertize

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้  เรามีคำตอบ

detective_clip_image002

เราคือทีมงานนักสืบมืออาชีพเชี่ยวชาญงานสืบสวน มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  สร้างผลงานด้านการสืบสวนในแวดวงนักสืบ และเป็นที่ไว้ใจของลูกค้า ในการจะแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องมีทีมงานที่ไว้วางใจได้ และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

detective_clip_image003

คุณสุรเดช 086-302-7857 , 086-802-5609

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

?


?

เราคือทีมงานที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการนักสืบ  ที่ให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายด้านเช่น  สำรวจ วางแผน  ควบคุมการแพร่ระบาดของสินค้าปลอม  สินค้าหนีภาษี  และสืบสวนหาสถานที่จัดเก็บ และสถานที่ผลิตของสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้า  และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า รวมถึงงานบริการด้านอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรของท่าน ทีมงานมีความยินดีขอเสนอรายละเอียดงานบริการเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการป้องกัน  และสืบหาผู้ที่กระทำผิด ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือองค์กรของท่าน

งานบริการของเราครอบคลุมงานดังนี้

สืบทรัพย์

สืบหาการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน   รถยนต์   การถือครองหุ้นในบริษัท

* รายงานเป็นสำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์

?

ตรวจสอบประวัติบุคคล

ตรวจสอบประวัติทางสถานภาพ  สมรส / หย่า  ประวัติทางอาชญากร  ประวัติ การทำงานปัจจุบัน และย้อนหลัง

* รายงานเป็นเอกสารแสดงสถานะ

?

ติดตามความเคลื่อนไหว

สะกดรอยติดตาม  ตรวจสอบพฤติกรรม  เก็บหลักฐาน

* รายงานเป็นภาพถ่าย ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว  เอกสารข้อมูล และเอกสารปฎิบัติงาน

?

ติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ

สืบหาบุคลลตามหมายจับ และนำส่งเจ้าพนักงาน

* รายงานเป็นเอกสารปฎิบัติงาน ข้อมูล หลักฐานต่างๆ

?

สืบหารถขาดการผ่อนชำระ (รถยึด)

ติดตามสืบหารถยึด

* รายงานเป็นเอกสารการปฎิบัติงาน

?

สืบสวนและเก็บหลักฐาน การทุจริตในองค์กร หรือคณะบุคคล

สืบหาผู้กระทำผิด  วิธีการกระทำผิด

* รายงานเอกสารหลักฐาน  ภาพถ่าย

?

สืบหาแหล่งแพร่ระบาดของสินค้าปลอม / สินค้าหนีภาษี

สำรวจพื้นที่  สืบหาผู้จำหน่าย  สืบค้นข้อมูล  การนำเข้า  เก็บหลักฐาน และดำเนินคดี

* รายงานเป็นเอกสารปฎิบัติงาน  แผนที่  ภาพถ่าย

?

สืบหาแหล่งที่มาของสินค้าปลอม / สถานที่ผลิต / สถานที่จัดเก็บ

สืบหาแหล่งผลิต  และผู้นำเข้าสินค้าปลอม   สถานที่จัดเก็บ  และดำเนินคดี

* รายงานเป็นเอกสารการปฎิบัติงาน  แผนที่  ภาพถ่าย  และข้อมูล  หลักฐาน

?

การเดินทางเข้า-ออก ประเทศ

ตรวจเที่ยวบิน  วันเวลา  โรงแรมที่พัก  และจุดหมาย

* รายงานเป็นเอกสาร

?


?

งานสืบสวนในทางลึกกรณีใดก็ตาม  ตามความต้องการของลูกค้า และรับติดตั้งวงจรปิด  ราคาประหยัด คุณภาพเยี่ยม

การที่จะรับมือกับผู้ที่กระทำผิดนั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางและได้รับการผึกฝนมาเป็นอย่างดี เราได้มีนโยบายและวัตถุประสงค์อันแน่วแน่ในการให้การบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ รักษาความลับของลูกค้าทุกท่าน ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทีมงาน เทคโนโลยี และอุปกรณ์เครื่องมือ ? เครื่องใช้ ให้ทันสมัยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน ทำให้รู้ถึงสถานการณ์ทางการตลาดรวดเร็ว   เป็นระยะ ๆ นำหน้าคู่แข่งทางการค้า และยังนำผลจากการทำการสำรวจของเรา เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด และพัฒนาองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ทีมงานของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการพิจารณาจากท่าน และคงได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้

หมายเหตุ::  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ  งดรับงาน  หรือยุติการทำงานทันที   ถ้าปรากฎอย่างชัดเจนว่า ผู้ว่าจ้างมีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากทีมงานไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

คุณสุรเดช 086-302-7857 , 086-802-5609

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it